icon icon
icon
logo mobile vwc

Goed Geregeld

Wat is Goed Geregeld?logo goed geregeld
Vrijwillige inzet: Goed Geregeld, is de kwaliteitsonderscheiding die Vereniging NOV kan toekennen aan maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Met de onderscheiding laten organisaties zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.
Vrijwilligers weten dat ze bij die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Ook voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het belangrijk te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld.
Goed Geregeld wordt toegekend als de organisatie voldoet aan door de NOV gestelde kwaliteitscriteria. De beoordeling vindt plaat op basis van de zelfevaluatie en de onderscheiding wordt voor vier jaar toegekend.

Aan de slag met Goed Geregeld
Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking kan komen voor de kwaliteitsonderscheiding?  Een eerste stap is het inzien van de Zelfevaluatie Goed Geregeld. Met deze Zelfevaluatie kunt u alle aspecten van uw vrijwilligersbeleid onder de loep nemen.

Verwacht u (op basis van uw eerste indruk) dat u in aanmerking kunt komen voor de onderscheiding, neem dan contact op met het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. Zij kunnen u adviseren over hoe u het traject naar de onderscheiding het beste aan kunt pakken.

Advies en beoordeling
Vereniging NOV heeft een landelijk netwerk van adviseurs die de beoordelingen verrichten. Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving maakt daar deel van uit.

Kosten
De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat zaken als begeleiding voor vrijwilligers, taakomschrijvingen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling goed zijn geregeld bij vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers worden immers niet betaald, maar zijn tegelijkertijd van onschatbare waarde voor organisaties en de stad.
Daarom stelt de gemeente het Vrijwilligerscentrum in staat om Haarlemse organisaties kosteloos te adviseren en beoordelen.
Organisaties (ook vrijwilligersorganisaties) betalen wel voor de eindbeoordeling van Movisie/NOV. De kosten voor de eindbeoordeling zijn in 2015 €418,66 (incl. BTW).

Wilt u meer weten over de kwaliteitsonderscheiding of hulp bij het invullen van de evaluatie? Neem contact op met José Cornelissen. Zij kan advies geven over werken aan verbetering en kan zien of uw organisatie in aanmerking komt voor de onderscheiding.