icon icon
icon
logo mobile vwc
  • Home
  • Onze activiteiten

Informatie over onze activiteiten

Spreekuur Extra

Spreekuur extraWat extra tijd en aandacht nodig? Maak dan een afspraak voor het Spreekuur Extra. Dit spreekuur is bedoeld voor bezoekers van de Vacaturebank waarvoor het wat moeilijker is om geschikt vrijwilligerswerk te vinden.
Lees verder...1001Kracht

Veilig Vrijwiligerswerk

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt.
Lees verder...
 

trajectbegeleiding2

Sociale Activering

Het Vrijwilligerscentrum Haarlem heeft al ruim 6 jaar ervaring met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk (in het kader van sociale activering). Het traject sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk is geschikt voor mensen die langere tijduit het arbeidsproces zijn en (o.a. als gevolg van sociaal isolement) moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
Lees verder...
 
logo mas

Maatschappelijke Stage

Tijdens de maatschappelijke stage (MaS) maken middelbare scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren hier ook een bijdrage aan. Deze stage draait dus om het doen van vrijwilligerswerk in de non-profit sector.
Lees verder...

logo_gilde

Gilde Haarlem

Gilde Haarlem is van origine een vrijwilligersorganisatie van vijftigplussers, die kennis en vaardigheden willen overdragen. Gilde Haarlem is opgericht in 1987, maakt deel uit van het Vrijwilligerscentrum Haarlem en is aangesloten bij Gilde Nederland. Tot het Gilde Haarlem behoren twee projecten: Stadswandelingen en Gilde-SamenSpraak.
Lees verder...


cursus

Vrijwilligersacademie - Cursussen

De Vrijwilligersacademie Haarlem is een digitaal knooppunt waar zoveel mogelijk Haarlemse of op Haarlem gerichte organisaties hun scholingsactiviteiten kunnen onderbrengen, onder de aandacht kunnen brengen en eventueel kunnen laten uitvoeren. Het doel hiervan is het leveren van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers in alle sectoren die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

Training vinden en bindenCursussen
Het Vrijwilligerscentrum Haarlem organiseert cursussen en workshops voor mensen die in vrijwilligersorganisaties werken. Ook voor professionals die zich bezighouden met aansturing/begeleiding van vrijwilligers verzorgen wij deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen en korte cursussen. Ook kunnen wij een training op maat verzorgen voor specifieke vragen die bij uw organisatie leven.
Lees verder...

Afdrukken E-mail